Installation af SkoleKom og ændring af kodeord

SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på Sko- leKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3 ting:

  1. etskolekomnavn,somtypiskerheleditnavn(æøåererstattetafae,oeogaa).Hvisdererflere der hedder det samme på skolekom, vil der stå et eller flere cifre bagefter f.eks. Hans Jensen54. Dette navn kan man finde dig under på SkoleKom, hvor man blot indtaster dit navn (+evt. til- hørende cifre). Det indgår også i den e-mail adresse, som man kan send til ude fra omverdenen ind i din SkoleKom postkasse, f.eks. hans.jensen54@skolekom.dk (bemærk punktum mellem fornavn og efternavn. Hvis du har flere navne, vil de alle være adskilt af et punkt.
  2. Bruger-id er det navn, som du skal logge ind med. Det begynder ofte med de fire første bogsta- ver i dit fornavn og fire cifre. Nogle cifre kan dog være erstattet af bogstaver. Hvis du har et kort navn, fyldes der x’er på indtil fire bogstaver f.eks. boxx hvis man hedder Bo.
  3. Adgangskode er din personlige garanti for, at andre ikke går ind i dit navn.

UNI-Login giver adgang til følgende:

 www.skolekom.dk
 manualbasen.emu.dk
 skoda.emu.dk
 Lån af materialer og bøger  SkoleTube.dk

(Folkeskolens foretrukne mail- og konferencesystem)
(Øvelser og tastevejledninger til en mængde it programmer) (Skolernes database service med bl.a. Infomedia)
(CFU Haderslev)
(Her kan lagres videoklip med adgang for en begrænset brugermas- se. Der ligger en mængde andre faciliteter)

Det er en god idé at ændre adgangskoden, idet den man får udleveret som regel er vanskelig at huske. Endvidere kan systemadministrator slå den tildelte kode op. Når du selv laver en kode kan adminstrator ikke længere se den. Adgangskoden kan ændres på internetadressen: https://brugerprofil.emu.dk/kode- ord/. Vælg ”Skift adgangskode”. Når man logger på en af de andre ovenstående faciliteter, har man også mulighed for at skifte adgangskode.

Man bliver som studerende nogle steder oprettet automatisk med Uni-Login, i givet fald, vil man få til- sendt en mail med brugerid og password på den mailadresse, som studiekontoret har fået oplyst.
Til SkoleKom er klientprogrammet både hurtigere og bedre end siden skolekom.emu.dk. Klienten downloades fra skolekom.emu.dk. Kig efter Download i venstre side.

Download klienten i menuen til venstre på adressen www.skolekom.dk

Vælg Download dansk klient… Den fylder omkring 5 Mbyte. Klienten er hurtigere i brug end webpro- grammet.
Gem filen på skrivebordet.
Når ikonen fremkommer på skrivebordet, dobbeltklikker du på den.

Installationen går helt af sig selv. Du accepterer blot alle programmets forslag.
Når installationen er færdig, kan du slette det download’ede program. Der ligger nu en start-ikon på skrivebordet. Dobbeltklik på den og indtast bruger-id – fra punkt 2 som nævnt ovenfor – og adgangs- kode – fra punkt 3.

Åge Monrad servicedesk@ucsyd.dk Side 1 / 8 Ver. 19.01.2015

It-@fdelingen – UC Syddanmark – 7266 2400 dokumentindhold

Mac og nogle pc’er mangler servernavn og kan ikke logge på

Ved nogle installationer, er der ikke servernavn med. Det gælder specielt for mac pc’er. Her skal man én gang for alle ind og lave en lille ændring i konfigurationen. Hvis du får en fejl, når du forsøger at logge ind første gang, skal du derfor følge nedenstående lille vejledning.

Normalt loginbillede, når du har installeret klientprogrammet, og startet det.

Klik på den lille pil ved Avanceret nederst til venstre.

Klik på Konfiguration

Åge Monrad servicedesk@ucsyd.dk Side 2 / 8

Ver. 19.01.2015

It-@fdelingen – UC Syddanmark – 7266 2400

dokumentindhold

Sørg for at der står: skolekom.dk ud for Server:

Klik på Gem

Hvis din Uni-Login virker vi Web login, så skulle den også virke her nu.

Åge Monrad servicedesk@ucsyd.dk Side 3 / 8

Ver. 19.01.2015

It-@fdelingen – UC Syddanmark – 7266 2400 dokumentindhold

Små ikoner i First Class Client version 11

For at få små ikoner på SkoleKoms skrivebord skal du gøre følgende:  Vælg menupunktet ”Vis”
 Vælg ”Rediger visningsindstillinger…”
 Vælg fanebladet ”Visning”

 Vælg i feltet ”Visningsformat”: ”Skaleret ikon” i rullemenuen

Vælg fanebladet ”Ikoner” og flyt skyderen til den ønskede ikon- størrelse. Du kan løbende se på skrivebordet hvordan dine ind- stillinger kommer til at se ud. Klik på ”OK”.

Åge Monrad

servicedesk@ucsyd.dk

Side 4 / 8

Ver. 19.01.2015

It-@fdelingen – UC Syddanmark – 7266 2400 dokumentindhold

Opret din egen konference i SkoleKom til praktik

Dette er en vejledning i at oprette den konference.
I nedenstående vejledning forudsættes at du har åbnet SkoleKom klientprogrammet. Du kan ikke op- rette konferencer via www.skolekom.dk, altså websiden. Se hvordan du installerer det ovenfor.

Din side kan se lidt anderledes ud en det viste, idet skrive- bordet kan ændres af den enkelte bruger.

Sæt markøren et sted på SkoleKom skrivebordet og klik i menuen øverst på menupunktet: Fil > Ny > Ny konference.

Åge Monrad servicedesk@ucsyd.dk Side 5 / 8 Ver. 19.01.2015

It-@fdelingen – UC Syddanmark – 7266 2400 dokumentindhold

Her dobbeltklikker du på nederste ikon: ”Standard konference”.

New Conference dukker op på dit skrivebord.
Den skal nu omdøbes, beskyttes og gives dine rettigheder.

Omdøb konference

Højreklik på konferenceiko- net (New Conference) og vælg på menuen: ”Egenska- ber…”

I feltet Navn, fjerner du tek- sten ”New Conference” og skriver et nyt navn. Du skal ikke skrive ”Dittes konfe- rence”, ”Hans” eller lig- nende, idet du i praktikken skal give andre adgang til din konference. De vil evt. ikke kunne skelne dig fra andre. Du må heller ikke give kon- ferencen det navn, som er dit SkoleKom navn, som du kan se øverst på skrivebordet. Se billedet herunder.

Åge Monrad

servicedesk@ucsyd.dk

Side 6 / 8

Ver. 19.01.2015

It-@fdelingen – UC Syddanmark – 7266 2400

dokumentindhold

Skole-
Kom
navnet er i dette tilfælde ”Aage Monrad”. Jeg kan ikke oprette en konference med dette navn, idet det er brugt et andet sted – nemlig som bru- gerens navn: Aage Monrad. Derimod er der ikke noget i

vejen for at kalde konferencen ”Åge Monrad”, ”AageMonrad”, Aage Monrads konferencen” etc. Inden du lukker skal du beskytte dig mod dig selv. Dvs. at du skal forhindre, at du kan slette hele kon- ferencen med et enkelt tryk på tastaturet. Er et ikon markeret, og man trykker på Delete tasten, forsvin- der ikonet, og du kan ikke få det igen uden videre. Derfor skal du sætte en markering i feltet Beskyt- telse. Hvis du senere vil slette hele konferencen, skal denne markering fjernes først. Du skulle nu have

noget i retning af dette skærmbillede: Klik på OK.

Hvis ikonteksten på skrivebordet nu er understreget, har du glemt at sætte markering i Bestyttet. Hvis der ingen understregning er der, er sagen i orden.

Giv dig selv adgang

Højreklik nu på den ikon, som du har omdøbt og vælg Tilladelser.

Du skal nu markere feltet ”Publi- cer ikke katalog” og i feltet ”Hvem” skrive dit SkoleKom navn på den måde, som det er stavet på skrivebordet, som vist ovenfor. Hvis der er tal i dit navn, skal disse også med. I rulle- feltet ”Adgang” skal du vælge ”Kontrollant”, så har du alle ret- tigheder.

PAS PÅ. Hvis du senere kommer til at ændre dette felt, kan du lukke dig selv ude, så du ikke kan komme i konferencen igen. Hvis det skulle ske, efter at du og andre har lagt noget i din konferencen, kan den kun åbnes igen af UNI-C (gennem din SkoleKom administrator – Servicedesk@ucsyd.dk).

Åge Monrad servicedesk@ucsyd.dk Side 7 / 8 Ver. 19.01.2015

It-@fdelingen – UC Syddanmark – 7266 2400 dokumentindhold

Når du lukker rammen på krydset i øverste højre hjørne, gemmes dine data auto- matisk.
Nu skal du give andre adgang.

Giv andre adgang til din konference

Højreklik på konferencens ikon igen og vælg Tilladelser (igen). Klik på ikonet Abonnenter øverst til højre, hvilket åbner vinduet.

Du skal nu kende SkoleKom navnene på alle de personer, som du skal give adgang til konferencen. Klik på knappen ”Tilføj abbonnent” (ja det er stavet forkert).
Du får nu navnekataloget:

I søgefeltet indtaster du ved- kommendes SkoleKomnavn. Du skal huske cifre, hvis der er cifre i SkoleKomnavnet, f.eks.

Hans Hansen45. Efterhånden som du skriver, indsnævres listen af navne.
Hvis du er i tvivl om det er Hans Hansen45 eller Hans Hansen46, du skal bruge, skal du spørge ved- kommende. Hvis du har hendes/hans skolekom mailadresse, kan du se det på den. Det er vigtigt, at det er den rette, du får oprettet, for din konferencen popper op på vedkommendes skrivebord, så snart du lukker abonnementskassen.
Når du har fundet den rigtige på listen, klikker du på Tilføj, og din konference popper op på brugerens skrivebord, hvis denne er logget på, ellers næste gang hun/han åbner SkoleKom.
Luk nu alle rammer.

Du må ikke fjerne dig selv, for så forsvinder din konference fra skri- vebordet.

af Åge M.

Én kommentar til “Installation af SkoleKom og ændring af kodeord”

Skriv et svar (Make a comment)